Grafisk guide

Vi hjälper givetvis till med original mot timdebitering om så önskas. För den som anlitar reklambyrå eller gör sina egna original har vi tagit fram följande guide för att göra arbetet lite enklare.

Ladda ner vår grafiska guide som PDF.


Filformat

EPS
Filformatet för företagslogo bör alltid vara vektoriserad EPS. Denna medger obegränsad förstoring och förminskning med bibehållen kvalitet. Vektorerna (äv. banorna el. konturerna) är dessutom det som styr digital konturskärning till exempelvis bildekor. Denna typ av fil skapas i illustrationsprogram som t.ex Illustrator och Freehand.

Viktigt att tänka på beträffande EPS: EPS-filer kan öppnas i Photoshop, men samtidigt omvandlas vektorerna till pixlar. Om man sparar om filen i detta läge ersätts ursprungsfilen vilket gör att den omvandlas till pixel-EPS i ett förutbestämt format. Undvik detta! Eventuella förändringar i en EPS-fil skall alltid göras i ett illustrationsprogram som hanterar vektorer (banor).

JPG
JPG är kanske det mest förekommande filformatet för pixelgrafik. Detta tack vare att filerna kan komprimeras i olika grader och på så sätt bli förhållandevis små (i antal byte). Ju hårdare man komprimerar filen då man sparar den, ju mindre blir filen i antal byte, men samtidigt försämras kvalitén. Granskar man en hårt komprimerad JPG-fil upplever man det som att områdena runt konturer krackelerat.

Det går bra att använda JPG-filer för grafisk produktion, men se till att spara filen med minimal komprimering.

TIF
TIF är också ett vanligt förekommande filformat. Fungerar i stort sett som JPG, men har inte destruktiv komprimering. Dessa filer blir således större i format (byte). Spara hellre pixelbilder som JPG med minsta möjliga komprimering (kvalité 10-12 i Photoshop).

GIF
GIF är ett filformat som främst används för grafik med ett fåtal färger och för bildskärmsåtergivning. Vanligt förekommande på internet t.ex.

PDF
PDF är ett av de mest förekommande filformaten för grafisk produktion. PDF:en skapas nästan uteslutande av en layout skapad i ett annat program. Innan PDF:en genereras skall man utföra inställningar för att få rätt resultat. Man kan t.ex. “bädda in” typsnitt i filen (för att PDF:en ska visas på rätt sätt även på en dator som saknar de typsnitt som använts).

Man kan även förutbestämma vilken upplösning PDF:en ska ha. Skapar man en PDF som bara ska betraktas på bildskärm väljer man 72 dpi. Ska PDF:en användas på ett tryckeri brukar man vilja ha 300 dpi.

Då man skapar en PDF av en layout där vektorgrafik använts är det viktigt att se till att INTE omvandla vektorer till pixelgrafik om man vill ha kvar möjligheten att förstora och förminska med bibehållen kvalité.


Upplösning

DPI
DPI står för Dots Per Inch, dvs. antalet pixlar som ryms inom en kvadrat-tum.

Bildskärm
Bildskärmsupplösning (dataskärm) är normalt 72 dpi. Alla fotografier och logotyper som finns på internet har alltså 72 dpi upplösning.

Storbildsproduktion
Storbildsproduktion, som t.ex Rollup, Popup, större skyltar, banners, vepor, etc. får bäst resultat om bildupplösningen för pixelbilder är 100 dpi i utskriftsförhållande 1:1.

Detta innebär att om man tar en JPG-bild från internet som är 10 cm bred och vill skriva ut den optimalt på t.ex en rollup-våd blir den 7,2 cm bred.


Original

Huvudsak pixelgrafik
Om originalet i huvudsak innehåller pixelgrafik kan man skapa originalet direkt i Photoshop. Börja med att bestämma formatet genom att skapa ett nytt (tomt) dokument med rätt storleksinställningar.

För en standard-rollupvåd skriver man i att den ska vara 85 cm bred, 215 cm hög och ha 100 dpi upplösning. När det tomma dokumentet skapats kan man börja bygga sin layout direkt i dokumentet.

Vill man lägga in en bild i det tomma dokumentet, öppnar man denna i Photoshop, klickar på bildytan och drar över den till det tomma dokumentet. På detta vis ser man även vilket format den kommer att i förhållande till den totala ytan. Man kan naturligtvis förstora eller förminska denna bild för att anpassa storleken efter sina önskemål, men detta påverkar kvalitén, vilket kan kontrolleras genom att titta på bilden i 100% storlek.

Fler bilder kan läggas till i dokumentet på samma sätt. Man kan även lägga till text, färg form osv direkt i dokumentet. Spara alltid filen som PSD (Photoshop Document) för att ha kvar möjligheten att ändra i layouten. Spara sedan en JPG med kvalité 10-12 som kopia. Denna fungerar perfekt för tillverkning av en bild i formatet 85×215 cm.

Huvudsak vektorgrafik
Original med i huvudsak vektorgrafik och med mycket text bör skapas i layout- eller illustrationsprogram. Exempel på bra sådana är InDesign, Illustrator, Freehand och Quark Xpress. I dessa har man full kontroll över textblock, bilder, logotyper osv. Då man är klar med sin layout kan man med fördel skapa en PDF.

Ladda ned exempel som beskriver skillnaden mellan vektor- och pixelgrafik.


Logotyper

Ska om möjligt alltid vara av vektoriserad EPS-typ.


Färger

Pantone Matching System (PMS)
Pantone är ett vedertaget färgmatchningssystem för den grafiska branschen. De flesta företag använder ofta en eller flera Pantone-färger i företagets profilering. Detta gäller inte minst företagets logotyp.

En av anledningarna till detta är att man skall ha något att relatera till då logotypen reproduceras i t.ex trycksaker. Man uppger helt enkelt för tryckeriet vilka Pantonefärger man använder i logotypen och då kan tryckeriet i sin tur jämföra med en Pantone-skala. För att detta skall kunna fungera är det naturligtvis viktigt att den logotyp som tryckeriet erhållit är färgsatt med dessa Pantone-färger.

CMYK eller RGB
Maskinerna för storbildsproduktion idag, är så pass sofistikerade att de hanterar RGB-bilder utan problem. Eftersom CMYK-bilder innehåller mindre färginformation än RGB, och dessutom blir betydligt större i antal byte, finns det ingen anledning att välja CMYK-alternativet. Om de bilder man tänkt använda är av CMYK-typ, finns det dock ingen anledning att konvertera till RGB. Den färginformation som gått förlorad återställs inte.

I illustrationsprogram där man har möjlighet att välja RGB- eller CMYK-läge (t.ex. Illustrator) ska man välja CMYK som standard. Detta på verkar INTE filstorleken, men ger säkrare och mer tillförlitlig färgåtergivning.


Är du osäker eller saknar information, tveka inte att kontakta oss.

Ladda ner vår grafiska guide som PDF.

Välkommen!
Vad söker du?

Hög kvalitet
Vi säljer endast material av högsta kvalitet, från ledande tillverkare med hög kvalitetskontroll. Givetvis gäller detta både hård- och mjukvara (system och bild).

Snabba leveranser
Standardsystem med tillhörande bild levereras alltid inom en vecka från mottagen order/original vid normalorder. Vid större kvantiteter och specialmaterial meddelar vi eventuella leveransavvikelser vid order.

God service
Vi är vad vi heter. För oss är givetvis god service lika viktigt i alla led. Vi har valt leverantörer som ger oss bästa service vilket följer med hela vägen till slutkund. Vi anstränger oss för att skapa ett långsiktigt förtroende mellan oss och våra kunder.

|